DZIEŃ STRAŻAKA 2015.

W dniu 21 maja br. w tut. komendzie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Na uroczystość wśród zaproszonych gości byli m.in. Pani Poseł Dorota Niedziela, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego – starszy brygadier Adam Rzemiński, Starosta Oświęcimski – Pan Zbigniew Starzec, Wicestarosta – Jarosław Jurzak oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Radosław Włoszek. Przybyli również licznie zaproszeni gości w osobach samorządowców powiatu oświęcimskiego, przedstawicieli firm i instytucji oraz liczne grono emerytów pożarnictwa.

Po meldunku oraz podniesieniu flagi państwowej zacnych gości powitał gospodarz – bryg. Piotr Filipek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Następnie wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił „Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę” – asp. Piotra Rychlik, mł. asp. Marcina Płachta oraz „Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę” – asp. Grzegorza Korczyk. Odznaczenia wyróżnieni odebrali w trakcie uroczystych obchodów Wojewódzkich Dnia Strażaka w Krakowie.
  2. Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – st. kpt. Ryszard Dudek oraz kpt. Rafał Mazgaj.
  3. Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień brygadiera – mł. bryg. Ryszard Szklarski, starszego kapitana – kpt. Marcin Głogowski, a stopień młodszego kapitana otrzymał – asp. Paweł Kozak.
  4. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie ogniomistrza – mł. ogn.: Józef Boba, Dawid Duchnicki, Michał Gołda, Artur Krzanak, stopnie młodszego ogniomistrza – st. sekc.: Bogdan Bieniecki, Wojciech Brandys, Aleksy Drabczyk, Mariusz Gałgan, Bogusław Jekiełek, Marcin Kopiasz, Marcin Leśniak, Adrian Piwowarczyk i Przemysław Wiśniewski, a stopnie starszego sekcyjnego – sekc.: Sebastian Drebszok, Andrzej Frączek, Łukasz Hrapkowicz oraz Paweł  Sąda.
  5. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyróżniło Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Jarosława Stachera i Arkadiusza Nowotarskiego, a Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Adrian Piwowarczyk, Paweł Całus i Bogusław Jekiełek.
  6. Minister Spraw Wewnętrznych wyróżnił nagrodą Pawła Kozak, a Rafał Mazgaj otrzymał Dyplom Komendanta Głównego PSP.

Wręczono również „Odznakę – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Odznakę za wieloletnie bezinteresowne oddawanie krwi otrzymali: Ryszard Dudek oraz Adrian Walczyk. Obydwaj zrzeszeni są w klubie Honorowych Dawców Krwi „STRAŻAK” działającym przy tutejszej komendzie.

Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu wraz ze Starostą Oświęcimskim wręczyli przedstawicielom 7 jednostek OSP: Włosienica, Brzezinka, Brzeszcze, Jawiszowice, Polanka Wielka, Kęty i  Zator okazjonalne dyplomy z okazji dwudziestolecia włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W trakcie uroczystości dokonano również symbolicznego przecięcia wstęgi dobudowanej drogi dojazdowej wokół budynku komendy.

Jak zawsze w stronę strażaków popłynęły słowa podziękowania za ich trud i poświęcenie. Szczególne podziękowania dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu oświęcimskiego złożyli Małopolski Komendant Wojewódzki oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Wiele dobrych słów uznania podło głównie w kierunku jednostek włączonych do ksrg, które w sposób szczególny przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oświęcimskiego. Dziękowano również samorządowcom za pomoc materialną i finansową dla wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej.