Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
ul. Zatorska 2
32-600 Oświęcim
Sprawdź dojazd na mapie!

tel. alarmowe: 998 lub 112
tel. centr.: (33) 844 89 00
tel. fax: (33) 844 89 19
e-mail: kppsposwiecim@straz.krakow.pl

Komendant Powiatowy
st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek
tel.: (33) 844 89 00

Z-ca Komendanta Powiatowego

st. kpt. mgr inż. Marcin Głogowski

tel.: (33) 844 89 00

Oficer Prasowy
st. kpt. Zbigniew Jekiełek – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
tel.: (33) 844 89 71
tel. kom.: +48 605 328 017
e-mail: oficer.prasowy@psposwiecim.pl

W zastępstwie Oficera Prasowego
mł. bryg. Ryszard Dudek
tel.: (33) 844 89 31

Sekretariat, Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych
tel.: (33) 844 89 10
fax.: (33) 844 89 19

Kierownik Sekcji
st. kpt. mgr Marcin Jończy

Starszy Technik
mgr Anna Chorabik

Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych
tel.: (33) 844 89 20

Naczelnik Wydziału
st. kpt. mgr inż. Rafał Mazgaj
tel.: (33) 844 89 21

Z-ca Naczelnika

tel.: (33) 844 89 22

Młodszy Specjalista
mł. kpt. inż. Michał Majkut
tel.: (33) 844 89 22

Sekcja ds. Kontrolno–Rozpoznawczych
tel.: (33) 844 89 30

Kierownik Sekcji
mł. bryg. mgr inż. Ryszard Dudek
tel.: (33) 844 89 31

Specjalista
asp. Michał Senkowski
tel.: (33) 844 89 32

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko–Technicznych
tel.: (33) 844 89 50
mł. asp. inż. Józef Boba
tel.: (33) 844 89 51

Starszy Technik:
mł. asp. mgr inż. Paweł Dziędziel
tel.: (33) 844 89 52

Specjalista
Bożena Luranc
tel.: (33) 844 89 53

Sekcja ds. Finansów
tel.: (33) 844 89 40

Główny Księgowy
bryg. mgr inż. Edward Płonka
tel.: (33) 844 89 41

Starszy Specjalista
mgr Małgorzata Krzemień
tel.: (33) 844 89 42