Spotkanie robocze w sprawie dofinansowania jednostek OSP w 2019 roku

8 września w Brzeszczach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

  • st. kpt. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP w Oswięcimiu,
  • st. kpt. Rafał Mazgaj – Naczelnik wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych,
  • przedstawiciele jednostek OSP.

Podczas narady omówiono zasady i tryb udzielania dotacji z nowego zadania publicznego pn. ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Odniesiono się do takich kwestii jak: sporządzanie wniosku, terminy jego składania i rozliczenia, działania mogące zostać zrealizowane w ramach dotacji.

Zaproszenie na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

14 września br. na Stadionie LKS Iskra Brzezinka odbędą się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Serdecznie zapraszamy.

st. kpt. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu

W dniu 4 września st. bryg. Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki wręczył decyzję o powołaniu z dniem 5 września st. kpt. Marcina Głogowskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku