Narada szkoleniowa funkcjonariuszy KP PSP

28 listopada w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu przeprowadzono naradę szkoleniową z Komendantem Powiatowym PSP w Oświęcimiu , w której udział wzięli funkcjonariusze wyznaczeni do pełnienia dyżurów domowych oficera operacyjnego powiatu, dyżurów domowych SKKP, dyżurni operacyjni powiatu, dowódcy oraz zastępcy dowódców zmian. Przedstawiono m.in.:

  • bieżące zadania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
  • zasady sporządzania informacji ze zdarzenia,
  • dysponowanie sił i środków do zdarzeń,
  • zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej,
  • standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem materiałów promieniotwórczych – czynności ratownicze na poziomie podstawowym,
  • zasady organizacji i funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej w PSP,
  • realizację ćwiczeń obronnych w PSP.

Narodowe Święto Niepodległości w Oświęcimiu

11 listopada st. kpt. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP wraz z delegacją oświęcimskich strażaków uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Niepodległości. Biało-czerwony pochód przeszedł ulicami miasta, by na placu Tadeusz Kościuszki pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza złożyć okolicznościowe wiązanki.

Uroczysta zmiana służby z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada przeprowadzono uroczystą zmianę służby, w czasie której nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odtworzenie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie odczytano list okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

List Komendanta Głównego PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości