Nagrody Komendanta Głównego PSP dla członków grup specjalistycznych

Decyzją Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej nagrody pieniężne otrzymało dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Oświęcimiu:

  • bryg. Ryszard Szklarski – Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Oświęcim”, oraz
  • ogn. Lesław Przybytek – ratownik grupy.

Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu st. kpt. Marcin Głogowski wręczył decyzję w obecności funkcjonariuszy JRG.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Oświęcim” został powołana rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu z dniem 1 stycznia 2016 roku. Grupa funkcjonuje w strukturach Małopolskiej Brygady Odwodowej i Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.

Powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu

31 grudnia 2019 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek powierzył z dniem 01 stycznia 2020 r. mł. bryg. Ryszardowi Dudkowi pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu.

Mł. bryg. Ryszard Dudek dotychczas zajmował stanowisko Kierownika Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu.

Wigilia strażacka

18 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu funkcjonariusze i pracownicy cywilni spotkali się na Wigilii, w której uczestniczyli m.in. st. bryg. Piotr Filipek – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. kpt. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu, st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Spyra oraz o. Arkadiusz Bąk z Klasztoru Franciszkanów w Harmężach.

Życzenia Świąteczne Komendanta Powiatowego PSP