Łączy ich historia i współczesność w działaniu „Bogu na Chwałę – Ludziom na Ratunek” – podsumowanie roku 2018 przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu

4 stycznia 2019 r. w Przeciszowie obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu.  Posiedzenie Zarządu było połączone z promocją książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej” oraz Spotkaniem Noworocznym z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, służb, instytucji, osób oraz firm działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 

W posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wzięli udział licznie przybyli goście, a wśród nich:

Andrzej Pająk – Senator RP, Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Nadbryg. Stanisław Nowak– Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, st. bryg. Piotr Filipek – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu, ks. bryg. Władysław Kulig – Małopolski Kapelan Strażaków, Marcin Niedziela – Starosta Oświęcimski oraz

Edmund Kalfas, Adam Gawlik – Członkowie Honorowi ZOP w Oświęcimiu, Henryk  Pawlusiak – Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej, st. kpt. Marcin  Głogowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu, insp. Robert Chowaniec – Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, ks. Rafał Ryczek – Kapelan Powiatowy Strażaków Ochotników w Oświęcimiu, Mariusz Makuch – Burmistrz Zatora, Marek Trzaska Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów, Tomasz Kossowski – Wójt Gminy Przeciszów, Marek Jasiński – Wójt Gminy Osiek, Grzegorz Gałgan – Wójt Gminy Polanka Wielka, Mirosław Smolarek – Wójt Gminy Oświęcim, Bogdan Cuber – wieloletni Wójt Gminy Przeciszów, Piotr Polanek – Dyrektora Biura Posła na Sejm Zbigniewa Biernata, Mateusz Chałat – Przedstawiciel Burmistrza Gminy Kęty, Anna Kowalcze, Marcin Zbijowski  – Prezes Zarządu Arpapol w Bielsku Białej, Witold  Płoszczyca – Właściciel firmy Płoszczyca sp.z o.o., Tadeusz Dziędziel – Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG sp.
z o.o, przedstawiciele Agencji Wydawniczej „Polindor” s.c. Karol Klima, Jan Trusa, Władysław Kozub – Sołtys Sołectwa Przeciszów, Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego w Oświęcimiu, Prezesi, Naczelnicy OSP, członkowie MDP w Przeciszowie i Piotrowicach.

Obrady otworzył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu
Jerzy Obstarczyk witając zebranych. Na początku przedstawił informację
o strukturach Związku działających na terenie powiatu oświęcimskiego. Następnie
w sprawozdaniu za rok 2018 dokonał podsumowania działalności Oddziału, wykonanego planu oraz współpracy z PSP, władzami samorządowymi, służbami, instytucjami, osobami oraz firmami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu oświęcimskiego. Przedstawił dane finansowe dotyczące pozyskanych dotacji i sprzętu, ilości akcji oraz szkoleń, jak również organizacji obozów dla MDP. Najważniejsze przedsięwzięcia w roku 2018 to:

 • Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka OSP/PSP,
 • Powiatowy Turniej Strzelecki MDP,
 • II Powiatowe Zawody Wędkarskie Strażaków OSP Powiatu Oświęcimskiego,
 • II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego,
 • Wydanie książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej”,
 • Międzynarodowe Spotkanie Opiekunów MDP.

Po sprawozdaniu w imieniu strażaków ochotników oraz funkcjonariuszy PSP  Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu st. bryg Piotr Filipek  wraz z Prezesem Oddziału Powiatowego dh. Jerzym Obstarczykiem na ręce  Pana Zbigniewa Starca przekazali, jako wyraz podziękowania za wspieranie i współpracę ze strażakami powiatu oświęcimskiego, pamiątkowy „topór strażacki”.

W następnym punkcie posiedzenie głos zabrali zaproszeni goście: Pan Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Andrzej Pająk – Senator RP, Nadbrygadier Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, Marcin Niedziela – Starosta Oświęcimski, Tomasz Kossowski – Wójt Gminy Przeciszów  podsumowując działalność i współpracę z ochotnikami, gratulując osiągnięć, deklarując współpracę oraz  wsparcie w roku 2019.

Ważnym akcentem posiedzenia była promocja wydanej książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej”. Wstępu o inicjatywnie, realizacji oraz zaangażowaniu strażaków, funkcjonariuszy, mieszkańców powiatu oraz zespołu redakcyjnego w wydanie książki dokonał st. bryg. Piotr Filipek Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu. Szczegóły w imieniu Agencji Wydawniczej „Polindor” s.c. przedstawił Pan Karol Klima.
Komendant i prezes wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe opracowania, jako wyrazy wdzięczności i uznania za wspólne stworzenie pięknych kart historii strażackiej.

Na zakończenie spotkania ks. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków oraz ks. Rafał Ryczek Powiatowy Kapelan Strażaków Ochotników  udzielili błogosławieństwa wszystkim zebranym oraz przekazali życzenia noworoczne.

Listy adresowe do strażaków  skierowali:

Pani Beata Szydło Wiceprezes Rady Ministrów

Pani Dorota Niedziela Poseł RP

Pan Zbigniew Biernat Poseł

Pan Łukasz Smółka  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Pani Iwona Gibas  Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego

Zdjęcia wykonane przez oswiecim112.pl

Apel o pomoc – 1% dla córki strażaka PSP Oświęcim

Oświęcimscy strażacy apelują o pomoc finansową dla córki funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu. Pięcioletnia Julia choruje na cukrzycę typu 1. Wymaga ciągłego monitorowania poziomu glukozy.

Bezpieczny wypoczynek w czasie zimowych ferii

Lodowiska

 • chcąc jeździć na łyżwach korzystaj tylko ze zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk,
 • zabawa na zamarzniętym jeziorze, stawie, gliniance lub rzece jest bardzo niebezpieczna i może skończyć się tragicznie, ponieważ cienki, kruchy lód może się załamać pod twoim ciężarem.

Co roku odnotowuje się wiele utonięć w okresie zimowym właśnie na skutek takiego nierozważnego postępowania.

Gdybyś był świadkiem takiego wypadku natychmiast wezwij do pomocy osobę dorosłą.

Petardy

 • wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego używaj ich wyłącznie pod nadzorem dorosłych; zakup ich przez osoby poniżej 18 roku życia jest zabroniony,
 • pamiętaj że wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale nawet poważniejsze uszkodzenia twojego ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki. Petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu – przed kupnem należy sprawdzić czy jest taka w języku polskim. Jedynie takie postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo podczas ich odpalania.
 • nie używaj wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar (stodoły, sterty słomy, las, itp.)

Łatwopalne substancje

 • niektóre substancje łatwo się zapalają, dlatego zaprószenie ognia w pobliżu ich składowania może spowodować pożar lub wybuch,
 • unikaj miejsc gdzie leżą beczki, puszki i pojemniki niewiadomego pochodzenia, nie tylko ze względu na łatwopalne ale również trujące substancje, które mogą się w nich znajdować,
 • przede wszystkim nie baw się zapałkami,

Oparzenia

 • są jednym z najczęstszych urazów wynikających z niewiedzy, nieuwagi, bądź lekceważenia podstawowych zasad postępowania,
 • pamiętaj, że nawet gorąca para wydobywająca się z czajnika może być niebezpieczna i dotkliwie poparzyć,
 • w przypadku oparzenia, miejsce poparzenia schłodź natychmiast strumieniem zimnej, bieżącej wody.

Mieszkanie

 • zabawa zapałkami, kuchenką lub piecykiem gazowym, uruchamianie urządzeń elektrycznych (kuchenka, żelazko) może spowodować pożar lub wybuch,
 • w żadnym wypadku nie próbuj „majsterkować” przy sprzęcie podłączonym do gniazdka elektrycznego, a tym bardziej przy samym gniazdku,
 • umieść w widocznym miejscu i zapamiętaj numery telefonów alarmowych, które mogą przydać się w razie wypadku:
  • 997 – policja,
  • 998 – straż pożarna,
  • 999 – pogotowie ratunkowe,
  • z telefonu komórkowego 112.
 • lekarstwa bardzo często mogą wyglądać jak kolorowe cukierki, niewłaściwie stosowane mogą być bardzo niebezpieczne, czasami nawet mogą doprowadzić do śmierci, gdy poczujesz się źle nigdy nie próbuj leczyć się sam; powiedz o tym komuś dorosłemu.

Gdy powstanie pożar w domu lub na zimowisku

 • zadzwoń do straży pożarnej pod numer – 998 lub 112 z telefonu komórkowego,
 • staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku. Pamiętaj – dym unosi się do góry – nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
 • jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
 • nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
 • powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
 • nie wdychaj dymu – zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe, zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

Gdy poczujesz gaz

 • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe,
 • powiadom sąsiadów,
 • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
 • nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
 • zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
 • otwórz szeroko okna,
 • wyjdź na zewnątrz budynku.

Nigdy nie zbliżaj się do nieznajomych zwierząt.

Zima to pora roku kiedy bardzo łatwo o przemoczenie ubrania i wychłodzenie organizmu, należy jak najszybciej zdjąć mokre rzeczy, osuszyć ciało i szybko założyć suche ubranie, wskazanym jest napić się gorącej herbaty.

Link do strony MEN – poradnik bezpiecznego wypoczynku

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego