Ogłoszenie o zakończeniu naboru do służby (nabór nr II)

STOP POŻAROM TRAW

Wiosna rozpoczęła się kilkanaście dni temu. Niestety dla strażaków wiosna rozpoczyna w momencie pierwszych pożarów trawy. W 2019 roku ten dzień przypadł 10 lutego (!!!). Do dnia dzisiejszego, tj. 8 kwietnia tych pożarów było 107.  Warto dodać, że pożarów w tym roku było 208, 56 % to właśnie pożary traw. Pożary te w poszczególnych gminach wyglądają następująco:

 • Brzeszcze – 24 pożary traw na 40 wszystkich pożarów (60 % !!!),
 • Chełmek – 2 pożary traw na 7 wszystkich pożarów,
 • Kęty – 17 pożarów traw na 29 wszystkich pożarów,
 • m. Oświęcim – 18 pożarów traw na 52 wszystkich pożarów,
 • Oświęcim – 29 pożarów traw na 41 wszystkich pożarów (70 % !!!),
 • Polanka Wielka – 1 pożar traw na 2 pożary,
 • Przeciszów – 2 pożary traw na 4 pożary,
 • Zator – 24 pożary traw na 32 wszystkich pożarów (75 % !!!).

Tylko gminie Osiek nie było pożaru trawy.

Od trzech lat widoczny był  jednak pewien spadek interwencji związanych z wiosennym wypalaniem, przynajmniej w porównaniu do lat 2010-2015. Jednak rok bieżący znów nie napawa optymizmem.

W dniu wczorajszym, w trakcie pożaru trawy zginęła czwarta osoba w tym roku  w Polsce.

Statystyka interwencji strażaków związana z trawami przedstawia się następująco:

 1. 2018 – 469 pożarów, z czego 199  traw, upraw leśnych lub nieużytków – to 42 % pożarów.
 2. 2017 – 467 pożarów,  w tym 186 pożarów traw, upraw rolnych lub leśnych – to 39 % wszystkich pożarów.
 3. 2016 – 397 pożarów, z czego 122  traw, upraw leśnych lub nieużytków – to 30 % pożarów.
 4. 2015 rok – 533 pożary, z czego 332 to pożary nieużytków, upraw leśnych i rolnych – to ponad 62 % interwencji związanych z gaszeniem,
 5. 2014 rok – 491 wszystkich pożarów w całym roku – 266 pożarów nieużytków, upraw rolnych i leśnych – ok. 54 procent pożarów,
 6. 2013 rok – 462 wszystkich pożarów w całym roku – 206 pożarów traw – ok. 44 procent pożarów,
 7. 2012 rok – 708 wszystkich pożarów w całym roku – 448 pożarów traw – ok. 63 procent pożarów,
 8. 2011 rok – 724 wszystkich pożarów w całym roku – 412 pożarów traw – ok. 56 procent pożarów,
 9. 2010 rok – 570 wszystkich pożarów w całym roku – 278 pożarów traw – ok. 48 procent pożarów.

STOP POŻAROM TRAW

Wypalanie traw może się wiązać z sankcjami karnymi, zgodnie z kodeksem wykroczeń i kodeksem karnym. I tak:

 1. Kodeks wykroczeń – 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”,
 2. Kodeks karny:
 • 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”,
 • 163 § 2 – w przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wymierzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat,
 • 163 § 3 – jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12,
 • 163 § 4 jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
 • 164 § 1 „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; jeżeli sprawca działa nieumyślnie to grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Niezwykle ważny jest również aspekt przyrodniczy i zagrożenia dla fauny i flory w trakcie pożaru. Wypalanie traw zabija zwierzęta. Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia gleby, a jedynie ją wyjaławia, zatem nie jest to skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Tereny, na których prowadzone jest wypalanie traw, stają się na wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, a wszelkie występujące na nich formy życia ulegają zniszczeniu.

Niestety ta walka z wypalaniem nie uda się bez zdecydowanej reakcji otoczenia. Konieczne jest  napiętnowanie palenia nieużytków jako czynu bardzo szkodliwego dla całego społeczeństwa.

Podziękowanie Starosty Oświęcimskiego – działania związane z silnym wiatrem