Pożegnanie gen. brygadiera Feliksa Deli, pierwszego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i twórcy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

21 lipca 2017 r. w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe gen. brygadiera Feliksa Deli – pierwszego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i twórcy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W ostatnim pożegnaniu Pana Generała uczestniczyła Jego najbliższa rodzina, przyjaciele, strażacy z całego kraju na czele z zastępcą komendanta głównego PSP nadbryg. Markiem Jasińskim, druhowie ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz inne osoby, które chciały uczcić pamięć zmarłego.

Uroczystości pogrzebowe, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Św. Floriana w Krakowie, koncelebrował kardynał Stanisław Dziwisz oraz licznie zgromadzeni kapłani. Uroczystość rozpoczęto od odczytania bogatej noty biograficznej zmarłego Generała. Na zakończenie tej części uroczystości kapelan małopolskich strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig, w imieniu rodziny, podziękował wszystkim zgromadzonym za pamięć, życzliwość i wsparcie w tym trudnym czasie.

Po mszy kondukt żałobny w strugach ulewnego deszczu odprowadził Pana Generała na miejsce spoczynku na Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Trumna z ciałem została przewieziona ulicami miasta na drabinie pożarniczej w asyście kompanii honorowych ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Kompanii OSP Czarny Dunajec oraz pocztów sztandarowych.

Śp. gen. brygadier Feliks Dela spoczął w Alei Zasłużonych. Wszystkie osoby składające kondolencje zgodnie podkreślały, że gen. brygadier Feliks Dela był człowiekiem wyjątkowym, a jego wkład i zasługi w tworzenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego są nie do przecenienia.

Premier Beata Szydło na obchodach 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach

Bycie strażakiem to olbrzymia służba. Nie ma tak wielkich słów, by podziękować za ratowanie życia” – powiedziała premier Beata Szydło na obchodach 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach

W opinii szefowej rządu jawiszowicka straż pożarna jest nie tylko jedną z najprężniej działających w województwie małopolskim, ale też jednostką profesjonalną, niezwykle dobrze przygotowaną do swoich działań. „To jest wasze dzieło – dzieło strażaków z Jawiszowic i całej społeczności” – powiedziała szefowa rządu podczas uroczystości składając podziękowania strażakom za ich działalność i służbę.

Premier podkreśliła rolę jaką odgrywa ochotnicza straż pożarna, nie tylko w niesieniu pomocy, bez względu na okoliczności i w trudnych momentach – kiedy potrzebują jej ludzie. Dodała, że nie bez przyczyny strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym i  uznaniem wśród obywateli.

To wielka służba i nie ma odpowiednich słów, by za nią podziękować. To zawołanie, które przyjmują wstępując do straży pożarnej, że mają zawsze służyć innym, powoduje, że jest to służba szczególna” – mówiła.

W uroczystości udział wzięli m.in.: premier RP – Beata Szydło, wojewoda małopolski – Piotr Ćwik, małopolski komendant wojewódzki PSP – nadbrygadier Stanisław Nowak oraz komendant powiatowy PSP w Oświęcimiu – bryg. Piotr Filipek.

 

Galeria zdjęć: http://oswiecim112.pl/95-lecie-osp-jawiszowice-udzialem-pani-premier-zdjecia/

Informacja o złożonych petycjach za 2016 r.

Oświęcim, dnia  12   lipca 2017 r.

PO.0754. 71  .2017

 

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu dokonała analizy.

W rezultacie dokonanej analizy stwierdza się, co następuje:

W 2016 r. do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu nie wpłynęły żadne petycje.

 

 

Informację sporządził:

kpt. Marcin Jończy

Kierownik sekcji ds. organizacyjno – kadrowych

KP PSP Oświęcim

Ćwiczenia powodziowe

W dniu 27 czerwca br. w Przecieszynie przeprowadzono ćwiczenia w zakresie działań przeciwpowodziowych. W trakcie ćwiczeń, w których udział wzięły m.in. zastępy PSP Oświęcim i Chrzanów, część kompanii pompowej Małopolskiej Brygady Odwodowej (OSP Brzeszcze, Brzezinka, Jawiszowice i Włosienica) oraz OSP Przecieszyn, Bór i Oświęcim układano m.in. worki z piaskiem, rozkładano mobilne zapory przeciwpowodziowe, pompowano wodę z rozlewiska. Ćwiczenia obserwowali Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Bębenek i mł. bryg. Paweł Sejmej oraz Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu bryg. Piotr Filipek, a rozjemcami byli oficerowie małopolskiej komendy wojewódzkiej. Wysoko oceniono możliwości oświęcimskich strażaków.