Narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku

12 lutego br. w komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu oświęcimskiego w 2019 roku. W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotr Filipek, Prezes ZP ZOSP RP w Oświęcimiu dh Jerzy Obstarczyk, Samorządowcy Powiatu Oświęcimskiego, Prezesi i Komendanci Gminni OSP, funkcjonariusze PSP oraz liczne grono przedstawicieli współpracujących służb.

Po złożeniu meldunku Panu Wicewojewodzie Małopolskiemu Zbigniewowi Starcowi, przywitaniu zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu st. Kpt. Marcina Głogowskiego przedstawiono działania prowadzone przez strażaków PSP oraz druhów OSP.

St. kpt. Rafał Mazgaj omówił zagadnienia operacyjne. W 2019 roku na terenie powiatu przeprowadzono 2276 interwencji, wśród których było:

  • 487 pożarów,
  • 1658 miejscowych zagrożeń,
  • 131 alarmów fałszywych.

Najwięcej interwencji przeprowadzono na terenie miasta Oświęcim – 616. W pozostałych gminach statystyka wyglądała następująco: Brzeszcze – 424, Kęty – 379, Oświęcim – 318, Zator – 196, Chełmek – 125, Osiek – 84, Przeciszów – 74, Polanka Wielka – 60.

Obecnie w powiecie oświęcimskim do działań jest uprawnionych 1172 ratowników, w tym 95 strażaków PSP, 1050 strażaków OSP oraz 43 ratowników Zakładowej Służby Ratowniczej.

Wśród najważniejszych działań prowadzonych w minionym roku odnotowano: usuwanie skutków silnego wiatru w marcu – 386 interwencji, powódź w maju – 122 interwencje. Prowadzono również zabezpieczenia wizyt w Muzeum KL Auschwitz-Birkenau.

Omówiono również szkolenia OSP, ćwiczenia,  zawody sportowo-pożarnicze oraz dofinansowania dla jednostek OSP.

Następnie mł. bryg. Ryszard Dudek przedstawił działalność kontrolno-rozpoznawczą. Wśród najważniejszych zagrożeń zidentyfikowanych na terenie powiatu należą m.in. ciągły rozwój turystyki związany z funkcjonowaniem Muzeum KL Auschwitz-Birkenau oraz parku rozrywki, rozkwit bazy hotelowej oraz ciągły rozwój firmy chemicznej. Wiele uwago poświęcono kontrolom obiektów typu „Escape Room” oraz nadzorem nad składowiskami odpadów i podmiotami wytwarzającymi odpady. W 2019 roku przeprowadzono 150 kontroli, wykonano 60 odbiorów obiektów budowalnych.

Szczególną uwagę zwrócono również na edukację, szczególnie dzieci i młodzieży, prowadzoną przez oświęcimskich strażaków. W trakcie szkoleń zwracano uwagę na zagrożenia pożarowe, niebezpieczeństwa związane z tlenkiem węgla oraz wypoczynkiem zimowym i letnim. Wieloletnie działania prewencyjne przynoszą skutek: w czasie 87 interwencji związanych z tlenkiem węgla nie było ofiar śmiertelnych.

Następnie st. kpt. Marcin Głogowski podsumował wystąpienie oficerów komendy podkreślając dobrą współpracę wszystkich służb na terenie powiatu oświęcimskiego.

Zastępca Małopolskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek przedstawił działania strażaków na terenie województwa. Jednocześnie dziękował samorządom za wkład finansowy w organizację ochrony przeciwpożarowej.

Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec podkreślił wzorową organizację współpracy służb ratowniczych województwa oraz złożył podziękowania samorządom za wspieranie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Protokół z pierwszego etapu naboru – nabór nr 1/2020

„SOLIDARNI” Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin

Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Umożliwiamy naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację, kupujemy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie.

Więcej informacji na stronie internetowej fundacji

fundacjapsp.pl

Apel o pomoc – 1% dla córki strażaka PSP Oświęcim

Oświęcimscy strażacy apelują o pomoc finansową dla córki funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu. Julia choruje na cukrzycę typu 1. Wymaga ciągłego monitorowania poziomu glukozy.