Ciężki samochód gaśniczy

JRG w Oświęcimiu została doposażona w nowy ciężki samochód gaśniczy Volvo FMX – GCBA 9/60. Pojazd wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 8990 l, 990 litrowy zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę pożarniczą o wydajności 6000 l/min. oraz działko o wydatku 5000 l/min. Nowy sprzęt jest znaczącym wsparciem w trakcie działań gaśniczych.

Rozkładanie namiotu przy Szpitalu Powiatowym.

8 września br. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Oświęcimiu wpłynęła informacja od personelu o potrzebie rozstawienia namiotu na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Namiot ma być wykorzystywany do wykonywania wymazów osobom podejrzanym o zakażenie Covid – 19. Do zdarzenia zadysponowano jednostkę OSP Kęty oraz zastęp z JRG Oświęcim.  Po ustaleniu lokalizacji razem z Zastępcą Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych, przystąpiono do rozstawienia wyposażenia oraz przeprowadzenia instruktażu obsługi personelowi szpitala. Z informacji uzyskanych od pracowników, rozpoczęcie pobierania wymazów ma nastąpić w dniu 9 września 2020.

Szkolenie podstawowe OSP

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Oświęcimiu zakończyło się szkolenie podstawowe jednoetapowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. W zajęciach, które realizowane były od 30 lipca do 28 sierpnia br. uczestniczyli druhowie jednostek OSP z terenu powiatu oświęcimskiego. Całe szkolenie podzielone zostało na bloki tematyczne, podczas których druhowie byli zapoznawani z wszystkimi zagadnieniami przedmiotowego kursu. Jednym z ważniejszych elementów był test w komorze dymowej przeprowadzony w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Andrychów i firmy Auto Złom Chełmek, udało się zorganizować zajęcia w terenie, które przybliżyły zagadnienia związane ze ścinką drzew oraz działania ratownicze z użyciem narzędzi hydraulicznych. Przećwiczono techniki ratownicze wykorzystywane przy ewakuacji osób poszkodowanych w trakcie wypadków komunikacyjnych.  Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu podczas rzeczywistych akcji. Szkolenie z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego ukończyło 34 druhów.

Dekontaminacja pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu

13 sierpnia br. w godzinach popołudniowych, w ramach zawartego porozumienia, 2 zastępy tut. Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przeprowadziły dekontaminację wskazanych pomieszczeń w budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury 1 B. Należy dodać, iż budynek ten został wytypowany w całym województwie małopolskim jako najlepiej spełniający kryteria sanitarne, pozwalające na przesłuchiwanie osób zarażonych koronawirusem. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie, za zgodą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP tut. straż pożarna w razie potrzeby udziela niezbędnego wsparcia w zakresie dekontaminacji pokoju przesłuchań i przynależnych pomieszczeń po zakończonych czynnościach. Taka potrzeba zaistniała po raz pierwszy od początku pandemii.

Działania straży pożarnej prowadzone były w ścisłej współpracy z przedstawicielami miejscowej prokuratury, po wcześniejszym przeprowadzeniu rozpoznania zagrożeń oraz potrzeb i możliwości użycia właściwego sprzętu. Strażacy działali w pełnym zabezpieczeniu w ubrania ochronne, stosując się do obowiązującego reżimu sanitarnego, używając fumigatora oraz ozonatora. Dodatkowo wszystkie wskazane pomieszczenia zostały zdezynfekowane przy użyciu odpowiednich środków alkoholowych oraz odkażających. Pozwoliło to niezwłocznie po zakończeniu przesłuchania przywrócić pełną funkcjonalność tych pomieszczeń.

W działaniach brało udział 7 strażaków.