Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu – nabór 1/2020

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.


Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil

Regulamin konkursu

Wniosek o nagrodę indywidualną

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

Zimowisko 2020

W związku z rozpoczynającymi się 27 stycznia feriami zimowymi Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników zimowego wypoczynku oraz możliwość edukacji społeczeństwa, zaprasza grupy zorganizowane do zwiedzania tutejszej komendy. W trakcie wizyty można poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa, zaznajomić z zawodem strażaka oraz sprzętem ratowniczym.

Zainteresowane grupy prosimy o kontakt z Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pod numerem telefonu 33 844 89 71 lub Zastępcą Dowódcy Jednostki – tel. 33 844 89 72, sekretariat 33 844 89 10 lub adres mailowy kppsposwiecim@straz.krakow.pl 

Posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

3 stycznia 2020 r. w budynku OSP Jawiszowice odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu połączone ze spotkaniem noworocznym. Podczas potkania obecni byli: poseł RP Marek Sowa, senator RP Andrzej Pająk, Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek, Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu st. kpt. Marcin Głogowski, Członek Zarządu Starostwa Oświęcimskiego Teresa Jankowska, Prezes ZOSP RP w Oświęcimiu dh Jerzy Obstarczyk, Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Rafał Ryczek, Komendant Powiatowy Policji insp. Robert Chowaniec,  Prezesi oraz Komendanci Gminni ZOSP RP, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu oświęcimskiego.

W trakcie spotkania podsumowano działanie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu. Przedstawiono również plan działania na 2020 r. Podczas spotkania wręczono odznaczenia Zasłużony dla pożarnictwa Ziemi Oświęcimskiej. W trakcie wystąpień zaproszeni goście złożyli podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i życzenia na nowy 2020 rok.  Podczas przemówień padło wiele ciepłych słów doceniających  wymagającą i niebezpieczną służbę strażaków.