Ćwiczenia w Energylandii

2 i 3 czerwca przeprowadzono ćwiczenia strażaków Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu na terenie parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Rodzinny Park Rozrywki Energylandia to znaczący obiekt dla ratowników na terenie powiatu.

Skontrolowano m.in drożność dróg pożarowych ze szczególnym uwzględnieniem użycia ratowniczego sprzętu specjalistycznego – podnośnika hydraulicznego. Zapoznano się ze zidentyfikowanymi głównymi zagrożeniami, zaopatrzeniem w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, możliwościami ewakuacji osób przebywających w szczególności na urządzeniach rozrywkowych (rollercoastery) oraz obiektach towarzyszących. Ćwiczenia wykazały pozytywne wnioski dla właściciela parku, a także przygotowały strażaków na przewidywane zdarzenia. Intensywny rozwój parku powodujący zwiększający się ruch drogowy, kilkunastotysięczne zgromadzenie ludzi, mocno rozbudowaną bazę noclegową to nowe wyzwania dla oświęcimskich strażaków. Ciągłe rozpoznawanie zagrożeń i operacyjne przygotowanie jest podstawą skutecznych działań ratowniczych.

Przekazanie sprzętu do ograniczania zagrożenia wirusem SARS CoV-2

4 czerwca w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu przeprowadzono uroczystą zbiórkę związaną z przekazaniem jednostkom OSP sprzętu do ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2. Przekazania dokonali: Wicewojewoda Małopolski Pan Zbigniew Starzec, Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu mł. bryg. Marcin Głogowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Jerzy Obstarczyk.

Sprzęt ratowniczy został zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa.

Przekazano sprzęt ratowniczy dla 11 jednostek OSP z terenu powiatu oświęcimskiego. Kolejne umowy są w trakcie realizacji. To istotne wsparcie sprzętowe dla ratowników w działaniach z koronawirusem otrzymają 32 jednostki OSP.

KOMUNIKAT KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W OŚWIĘCIMIU O PRZYWRÓCENIU BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI PETENTÓW

Działania wspomagające walkę z SARS CoV-2

Oświęcimscy strażacy w porozumieniu z dyrekcją ZZOZ Oświęcim rozłożyli namioty na terenie Szpitala Powiatowego w celu usprawnienia działań lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy przyjmują pacjentów z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa lub pobierają próbki do badań laboratoryjnych.