Podziękowanie Starosty Oświęcimskiego – działania związane z silnym wiatrem

Silny wiatr

Działania związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów prowadzone są już od niedzieli, kiedy to odnotowano w sumie 16 zdarzeń: 3 pożary i 13 miejscowych zagrożeń – w tym 9 bezpośrednio związanych z usuwaniem skutków wichury.

W nocy z 10 / 11 marca br. na terenie powiatu oświęcimskiego na skutek wichury  odnotowano liczne uszkodzenia budynków (głównie zerwane lub uszkodzone dachy) oraz interwencje związane z usuwaniem powalonych drzew Pierwsze zgłoszenia w związku z silnymi wiatrami zaczęły napływać do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu ok. godz. 1:40.  Podjęto decyzję o wzmocnieniu obsady osobowej stanowiska kierowania – do 4 osób.

W dniu 11 marca od północy z 10/11 marca odnotowano 320 interwencji – miejscowych zagrożeń związanych z silnym wiatrem.  W działania zaangażowano prawie wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu oraz PSP w Oświęcimiu. Działania prowadzone były w zasadzie na terenie całego powiatu i są to przede wszystkim interwencje polegające na zabezpieczeniu zerwanych lub uszkodzonych dachów oraz usuwaniu połamanych drzew i naderwanych konarów zagrażających budynkom i leżących na drogach.

Brak osób poszkodowanych w zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. Strażacy pomagali tylko Zespołowi Ratownictwa Medycznego z poszkodowanym po upadku z wysokości. Karetka utknęła w niekorzystnym terenie – Łazy ul. Lanckorona.

Zgodnie z informacją na godzinę 6:45 w dniu 11 marca (dane Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego) na terenie powiatu bez prądu pozostawało 18 stacji, zasilających w sumie 1127 gospodarstw domowych, na terenie gmin:

  • Chełmek – 197,
  • Osiek – 491,
  • Gmina Oświęcim – 279
  • Brzeszcze – 221,
  • Miasto Oświęcim – 29

Wg informacji Tauron Dystrybucja w dniu 12 marca  ok. 310 klientów pozbawionych jest zasilania w energię elektryczną.

Spośród charakterystycznych interwencji należy wskazać m.in. na zabezpieczenie zerwanego dachu na budynku Urzędu Gminy w Polance Wielkiej oraz zerwany dach na hurtowni artykułów spożywczych w Oświęcimiu ul. Kolbego oraz całkowicie zerwane dachy na budynkach mieszkalnych w Oświęcimiu, Polance Wielkiej, Łazach, duża ilość budynków mieszkalnych z zerwaną znaczną ilością pokrycia. W sumie odnotowaliśmy ok. 135 uszkodzonych budynków.

Siły i niezbędny sprzęt do usuwanie skutków wichury, którymi dysponują strażacy są wystarczające. W udzielanie pomocy zaangażowane są również instytucje samorządowe, poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wydziały Zarządzania Kryzysowego w poszczególnych gminach, szczególnie w zakresie zabezpieczenia dachów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

O godz. 13:00 Starosta Oświęcimski przeprowadził posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego, z udziałem m. in. samorządowców i wszystkich służb.

Najwięcej interwencji w miejscowościach: Oświęcim (43), Brzeszcze (32), Jawiszowice (23), Polanka Wielka (20), Osiek (19).

Ciągle trwa szacowanie strat, a strażacy nadal usuwają pojedyncze uszkodzone drzewa lub zabezpieczają budynki.

Zbiórka krwi organizowana przez Wojewodę Małopolskiego

Akcja zbiórki krwi organizowana przez Pana Wojewodę Małopolskiego odbędzie się w dniu 13 marca br. w godz. 9-13 w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22.

Pan Wojewoda zaprasza do udziału w niej wszystkich strażaków z województwa małopolskiego.

Narada podsumowująca działalność za 2018 rok

21 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu oświęcimskiego w 2018 roku. W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Bębenek, Prezes ZP ZOSP RP w Oświęcimiu dh Jerzy Obstarczyk, Samorządowcy Powiatu Oświęcimskiego, Prezesi i Komendanci Gminni OSP, funkcjonariusze PSP oraz liczne grono przedstawicieli współpracujących służb.

Po przywitaniu przez Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu – st. bryg. Piotra Filipka nastąpiło uroczyste ślubowanie dwóch nowych strażaków oświęcimskiej komendy. Następnie mł. bryg. Ryszard Dudek oraz st. kpt. Rafał Mazgaj przedstawili działalność kontrolno-rozpoznawczą i operacyjną. Komendant Powiatowy podsumował nasze dokonania, kładąc szczególny nacisk na szeroką działalność edukacyjną strażaków oraz rozpoznawanie zagrożeń. St. bryg. Marek Bębenek przedstawił dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w województwie małopolskim. Następnie głos zabrał Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, który zaakcentował rolę strażaków w systemie bezpieczeństwa. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu podkreślił dobrą współpracę struktur związkowych z Państwową Strażą Pożarną.