ZEiRPoż RP

Witamy

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP koło w Oświęcimiu

LINK: Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

—————————————————

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu informuje, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane  przez Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Oświęcimiu.

Ważne! Dotyczy zapomóg.

Szanowne koleżanki i koledzy w związku z pismem KW PSP dot. Ochrony Danych Osobowych do wniosku o zapomogę ze Świadczeń Socjalnych z Zakładowego Funduszu Socjalnego   Emerytów i Rencistów należy dołączyć podpisaną ( informacja  poniżej w zał.) informację. Bez podpisanej informacji dot. zapoznanie się z przetwarzaniem danych osobowych wniosek nie będzie rozpatrywany.

Komunikat

W dniu 2.03.2019 r. odbyło się  zebranie sprawozdawczo wyborcze Naszego koła.   W trakcie zebrania przedłożono sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej. Ustępujący zarząd uzyskał absolutorium. W trakcie obrad  wybrano nowy zarząd na nową kadencję w skład którego wchodzą:

Zarząd koła:

 1. Prezes Koła – Władysław Frączek
 2. V-ce Prezes – Eugeniusz Wójcicki
 3. Sekretarz zarządu – Marian Hendzlik
 4. Sekretarz zarządu – Edmund Kalfas
 5. Członek zarządu –  Marek Czardyban

Skład Komisji rewizyjnej :

 1. Krzemień Zbigniew
 2. Adam Bargiel
 3. Jan Nikiborc

Wyjazd do Chorwacji.

Zarząd Wojewódzki organizuje wyjazd do Chorwacji szczegóły w załączniku:

Obszar załączników

Walne Zebranie.

Zarząd Koła działający przy KP PSP Oświęcim  Związku Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa RP zaprasza członków koła na  Walne Zebranie .

Zebranie odbędzie się w dniu  2 marca ( sobota ) 2019 r. w restauracji EUROPA w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 20.

I termin godz. 16

II termin godz. 16 30

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności zarządu
 2. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
 3. Wybór nowego zarządu
 4. Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy –  Zarząd Koła