ZEiRPoż RP

Witamy

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP koło w Oświęcimiu

LINK: Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

—————————————————

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu informuje, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane  przez Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Oświęcimiu.

Życzenia Wielkanocne

Ważne! Dotyczy zapomóg.

Szanowne koleżanki i koledzy w związku z pismem KW PSP dot. Ochrony Danych Osobowych do wniosku o zapomogę ze Świadczeń Socjalnych z Zakładowego Funduszu Socjalnego   Emerytów i Rencistów należy dołączyć podpisaną ( informacja  poniżej w zał.) informację. Bez podpisanej informacji dot. zapoznanie się z przetwarzaniem danych osobowych wniosek nie będzie rozpatrywany.

Komunikat

W dniu 2.03.2019 r. odbyło się  zebranie sprawozdawczo wyborcze Naszego koła.   W trakcie zebrania przedłożono sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej. Ustępujący zarząd uzyskał absolutorium. W trakcie obrad  wybrano nowy zarząd na nową kadencję w skład którego wchodzą:

Zarząd koła:

  1. Prezes Koła – Władysław Frączek
  2. V-ce Prezes – Eugeniusz Wójcicki
  3. Sekretarz zarządu – Marian Hendzlik
  4. Sekretarz zarządu – Edmund Kalfas
  5. Członek zarządu –  Marek Czardyban

Skład Komisji rewizyjnej :

  1. Krzemień Zbigniew
  2. Adam Bargiel
  3. Jan Nikiborc

Wyjazd do Chorwacji.

Zarząd Wojewódzki organizuje wyjazd do Chorwacji szczegóły w załączniku:

Obszar załączników