ZEiRPoż RP

Witamy

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP koło w Oświęcimiu

LINK: Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

—————————————————

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu informuje, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane  przez Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Oświęcimiu.

Dzień Strażaka – nowy termin

Zaproszenie na obchody Dnia Strażaka dla emerytów i rencistów pożarnictwa

Życzenia Wielkanocne

Ważne! Dotyczy zapomóg.

Szanowne koleżanki i koledzy w związku z pismem KW PSP dot. Ochrony Danych Osobowych do wniosku o zapomogę ze Świadczeń Socjalnych z Zakładowego Funduszu Socjalnego   Emerytów i Rencistów należy dołączyć podpisaną ( informacja  poniżej w zał.) informację. Bez podpisanej informacji dot. zapoznanie się z przetwarzaniem danych osobowych wniosek nie będzie rozpatrywany.