Ciężki samochód gaśniczy

JRG w Oświęcimiu została doposażona w nowy ciężki samochód gaśniczy Volvo FMX – GCBA 9/60. Pojazd wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 8990 l, 990 litrowy zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę pożarniczą o wydajności 6000 l/min. oraz działko o wydatku 5000 l/min. Nowy sprzęt jest znaczącym wsparciem w trakcie działań gaśniczych.

Szkolenie podstawowe OSP

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Oświęcimiu zakończyło się szkolenie podstawowe jednoetapowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. W zajęciach, które realizowane były od 30 lipca do 28 sierpnia br. uczestniczyli druhowie jednostek OSP z terenu powiatu oświęcimskiego. Całe szkolenie podzielone zostało na bloki tematyczne, podczas których druhowie byli zapoznawani z wszystkimi zagadnieniami przedmiotowego kursu. Jednym z ważniejszych elementów był test w komorze dymowej przeprowadzony w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Andrychów i firmy Auto Złom Chełmek, udało się zorganizować zajęcia w terenie, które przybliżyły zagadnienia związane ze ścinką drzew oraz działania ratownicze z użyciem narzędzi hydraulicznych. Przećwiczono techniki ratownicze wykorzystywane przy ewakuacji osób poszkodowanych w trakcie wypadków komunikacyjnych.  Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu podczas rzeczywistych akcji. Szkolenie z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego ukończyło 34 druhów.

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy”. Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

– Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Przekazanie sprzętu do ograniczania zagrożenia wirusem SARS CoV-2 – druga transza

24 czerwca w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu przeprowadzono uroczystą zbiórkę związaną z przekazaniem jednostkom OSP sprzętu do ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2. Przekazania dokonali: Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu mł. bryg. Marcin Głogowski oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Jerzy Obstarczyk.

Sprzęt ratowniczy został zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa.

Przekazano sprzęt ratowniczy dla 17 jednostek OSP z terenu powiatu oświęcimskiego. To istotne wsparcie sprzętowe dla ratowników w działaniach z koronawirusem otrzymają 32 jednostki OSP.