Podsumowanie Dni Ochrony Przeciwpożarowej.

1

Jak co rok, strażnica Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu została udostępniona dla dzieci w ramach zapoznawania z zawodem strażaka, jak i utrwalaniu zasad bezpieczeństwa. Nasza remizę odwiedziło ponad 20 grup przedszkolnych. Prowadzono również … [Czytaj dalej...]

Mistrzostwa medyczne i ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej woj. Małopolskiego.

1

W dniu 2 czerwca br. na terenie Oświęcimia i Grojca przeprowadzono Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze JRG woj. Małopolskiego. W zawodach udział wzięły reprezentacje wszystkich komend PSP oraz Szkoły Aspirantów. W sumie 20 zespołów. Zespoły liczące po … [Czytaj dalej...]

Powiatowy Dzień Strażaka 2016.

1

W dniu 25 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w podniosły sposób odchodzono Dzień Strażaka. W uroczystościach udział wzięli strażacy KP PSP, emeryci pożarnictwa oraz grono zaproszonych gości, wśród których … [Czytaj dalej...]

MAJ miesiącem ochrony przeciwpożarowej – otwarte strażnice.

Komenda PSP

Tradycyjnie miesiąc maj jest okresem, w którym obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W związku z tym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zaprasza grupy zorganizowane szkół i przedszkoli do zwiedzania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w … [Czytaj dalej...]