Dzień Strażaka 2013.

W dniu 7 czerwca br. w tut. komendzie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Na uroczystość wśród zaproszonych gości byli m.in. Małopolski Komendant Wojewódzki – nadbrygadier Andrzej Mróz, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej polskiej w Krakowie i jednocześnie Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – dh Edward Siarka oraz Starosta Oświęcimski – Pan Józef Krawczyk. Przybyli również licznie zaproszeni gości w osobach samorządowców powiatu oświęcimskiego oraz liczne grono emerytów pożarnictwa.

Po meldunku oraz podniesieniu flagi państwowej zacnych gości powitał gospodarz – mł. bryg. Piotr Filipek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Następnie wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe:

Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył „Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” mł. bryg. Piotra Filipka, a „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali – asp. Rafał Bies, mł. kpt. Marcin Jończy oraz kpt. Marcin Głogowski.
Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień kapitana mł. kpt. Rafałowi Mazgaj, a stopnie młodszego kapitana otrzymali – st. asp. Sławomir Kurek oraz asp. Michał Żydek.
Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie młodszego ogniomistrza – starszym sekcyjnym: Janusz Chrapla, Ireneusz Giermek, Władysław Gołąb i Marcin Płachta, a stopnie starszego sekcyjnego – sekcyjnym: Bogdan Bieniecki, Wojciech Brandys, Aleksy Drabczyk, Mariusz Gałgan, Bogusław Jekiełek, Marcin Kopiasz, Marcin Leśniak, Adrian Piwowarczyk i Przemysław Wiśniewski.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczyło Złotym Znakiem Związku druhów Tadeusza Drabka oraz Jacka Kotulka.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyróżniło Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa mł. ogn. Józefa Bobę, a Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Bożena Sobocińska, st. sekc. Aleksy Drabczyk i asp. Paweł Stokłosa.
Wręczono również „Odznakę – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Odznakę za wieloletnie bezinteresowne oddawanie krwi otrzymali: Paweł Kram, Lucyna Grzywa, Mariusz Czopek oraz Przemysław Jelonek. Wszyscy są zrzeszeni w klubie Honorowych Dawców Krwi „STRAŻAK” działającym przy tutejszej komendzie.

Jak zawsze w stronę strażaków popłynęły słowa podziękowania za ich trud i poświęcenie. Szczególne podziękowania dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu oświęcimskiego złożyli Małopolski Komendant Wojewódzki oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Dziękowano również samorządowcom za pomoc materialną i finansową dla wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Fot. mł. kpt. Michał Żydek